Search
Close this search box.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater op de locatie Vogelweg 1 in Maarssen (Code HDSR401169)

Redactie Maarssennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Maarssen.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Vogelweg Maarssen luidt als volgt:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater op de locatie Vogelweg 1 in Maarssen (Code HDSR401169)

De melding betreft het onttrekken van grondwater door het uitvoeren van een bouwputbemaling op de locatie Vogelweg 1 in Maarssen.In de periode tussen 15 februari 2024 en 22 februari 2024 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 15 m³ per uur. Voor het uitvoeren van de activiteit bouwputbemaling zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website: Grondwateronttrekking in een bouwput - HDSRBezwaarU kunt geen bezwaar maken.InformatieVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358 of via het Contactformulier - HDSR.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Maarssen
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen