Search
Close this search box.

Gemeente Stichtse Vecht - ontvangst Aanvraag omgevingsvergunning Timmermanslaan 2, 3601GP Maarssen - weghalen bomen in achtertuin

Redactie Maarssennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Maarssen.

Aanvraag kapvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Stichtse Vecht - ontvangst Aanvraag omgevingsvergunning Timmermanslaan 2, 3601GP Maarssen - weghalen bomen in achtertuin

Datum ontvangst: 27 februari 2024 Zaaknummer: Z2024-00000320 Deze bekendmaking is alleen bedoeld om u te informeren over de ontvangst van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Dan kunt u eventueel tegen het besluit bezwaar maken. Procedure Bij de voorbereiding van het besluit wordt de reguliere procedure gevolgd. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit neemt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. De eventuele verlenging van de beslistermijn en het uiteindelijke besluit op de aanvraag worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Vanaf het moment van verzending van het besluit heeft u zes weken om bezwaar te maken. Inzien U kunt de aanvraag inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Ook het besluit op de aanvraag kunt u na de bekendmaking in het Gemeenteblad inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Voor het inzien van de aanvraag en voor inzien van het eventuele besluit moet u eerst een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of via telefoonummer 14 0346. •vellen van houtopstand

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Maarssen
  2. kapvergunning

Bekijk meer bekendmakingen